Trekking en Prijsbepaling Lot of Happiness


Trekkingen

 • De reguliere trekkingen van de Lot of Happiness loterij vinden iedere tweede maandag van de maand plaats. Daarnaast vindt er op de vierde maandag van maart, juni, september en december een kwartaaltrekking plaats. 
 • De trekkingen worden uitgevoerd onder toezicht van een notaris. Hierbij wordt gebruikgemaakt van geautomatiseerde en gecertificeerde programmatuur. Per trekking wordt door een notaris vastgesteld dat er gebruik wordt gemaakt van de gecertificeerde programmatuur en dat er alleen betaalde loten in de trekking voor de standaard prijzenpot (exclusief Hoofdprijs) worden betrokken;
 • De uitkomst van de trekking is een overzicht van lotnummers met bijbehorende prijzen. De notaris stelt vervolgens vast dat alle standaardprijzen uit de prijzenpot zijn toegekend aan de lotnummers;
 • De notaris maakt een proces-verbaal op van de trekking.
 • De trekkingen vinden plaats in zeist bij de notaris. 

Prijzen

 • Het prijzenpakket van de Lot of Happiness loterij bestaat voor een gedeelte uit vastgestelde geldprijzen. Daarnaast kunnen deelnemers eventueel gesponsorde en goederen (natura) prijzen winnen;
 • Het prijzenpakket bestaat uit een Hoofdprijs en diverse andere prijzen;
 • De Hoofdprijs en prijzen in natura worden in overleg met de prijswinnaars uitgereikt. De overige geldprijzen worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de betreffende winnaars;
 • Het gehele prijzenpakket zal minimaal een maand voorafgaand aan de betreffende trekking bekendgemaakt en gepubliceerd worden op de prijzenpagina op onze website;
 • Uitsluitend lotnummers waarvoor de inleg is betaald, kunnen prijswinnend zijn. Het prijswinnende lotnummer is geldig en daarmee opeisbaar tot uiterlijk twaalf maanden nadat de trekking heeft plaatsgevonden;
 • Winnaars van prijzen zijn bij Lot of Happiness anoniem. Lot of Happiness kan winnaars van de Hoofdprijs vragen om erin toe te stemmen dat zij met Lot of Happiness mee werken aan pr-activiteiten voor Lot of Happiness. De deelnemer is te allen tijde vrij om te weigeren.

 • Kansspelbelasting

 • Prijzen boven €449,00 worden met de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting belast, thans is dat 30,1% kansspelbelasting.
 • De door FAIRSHARE Nederland georganiseerde Lot of Happiness Loterij neemt de kansspelbelasting bij goederenprijzen voor haar rekening. Daarnaast zal FAIRSHARE Nederland ervoor zorgen dat de verplichte belasting afgedragen wordt aan de Belastingdienst.
 • Bij geldprijzen zal er een netto uitbetaling aan de prijswinnaar plaatsvinden en zal FAIRSHARE zorgdragen dat de verplichte belasting afgedragen wordt aan de Belastingdienst. 

 • Toekenning en uitreiking prijzen

 • De deelnemer dient ervoor te zorgen dat Lot of Happiness beschikt over de juiste naam- en adresgegevens. Iedere prijswinnaar krijgt zijn/haar prijs automatisch toegestuurd, wanneer Lot of Happiness over deze gegevens beschikt. Bij prijzen vanaf €2.000,00 zal Lot of Happiness contact opnemen met de betreffende winnaar alvorens tot uitbetaling over te gaan;
 • Bij Lot of Happiness hoeft je je prijs niet te claimen. Wij zullen deze enkele dagen na de trekking naar je opsturen of je per email/telefonisch informeren;
 • Lot of Happiness maakt daarnaast de prijswinnende lotnummers in ieder geval bekend op haar website(s) en kan aanvullend kiezen (mits gegevens bekend zijn) om deelnemers actief te informeren via email of andere media;
 • Over de uitreiking van prijzen in natura worden de winnaars door Lot of Happiness geïnformeerd;
 • Geldprijzen worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de winnaar. Voor het uitreiken van prijzen zal de deelnemer zijn gegevens kenbaar moeten maken aan Lot of Happiness;
 • Uitbetaling op naam en rekeningnummer van een ander dan de deelnemer vindt niet plaats;
 • Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen, maar kunnen wel worden omgezet in een donatie aan het goede doel, stuur hiervoor een e-mail naar info@lotofhappiness.nl;
 • Het risico van verloren gegane deelnemersbewijzen nadat deze in het bezit zijn gekomen van de deelnemer, berust bij de deelnemer. Prijzen die vallen op loten die online zijn gekocht, worden in geval van verloren gegane deelnamebewijzen automatisch uitgereikt wanneer Lot of Happiness weet wie de eigenaar is van het lot;
 • Minderjarigen zijn van deelname uitgesloten, zelfs wanneer hun ouder/voogd hiervoor toestemming heeft gegeven. Als bij controle blijkt dat de speler een valse geboortedatum heeft opgegeven, kan hij/zij geen aanspraak meer maken op de prijs;
 • Voordat het prijzengeld van prijzen boven de €2.000,00 wordt uitgekeerd, vindt er een extra controle van de leeftijd plaats;
 • Winnaars van topprijzen (prijzen vanaf €5.000,00) worden uitgenodigd op het kantoor van FAIRSHARE Nederland. Legitimatie is daarbij verplicht;
 • Het is mogelijk je gewonnen prijs te schenken aan het door jouw gekozen goede doel.  Wij zullen dan de inkoopkosten en verzendkosten (bij goederen) of de geldprijs overmaken naar het betreffende goede doel.

 • Afdracht loterijopbrengst

 • FAIRSHARE Nederland organiseert en faciliteert loterijen waarbij tenminste het wettelijk minimum, thans 40% van de loterijinkomsten, rechtstreeks ten goede komt aan het goede doel, goede doelenorganisatie of beneficianten;
 • Aangesloten goede doelen (organisaties) bij Lot of Happiness kunnen actief zijn op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn, volksgezondheid, sport en lichamelijke vorming, humanitaire hulpverlening en mensenrechten.

 • De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10339 d.d. 26/09/2017
  logo-one_community
  Sitemap

  Cookievoorkeuren

  Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

  Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

  Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen