Privacy Statement Fair Share Nederland

De bescherming van jouw persoonsgegevens nemen we, zoals je van ons mag verwachten, zeer serieus. Fair Share Nederland (Lot of Happiness, Care-a-Lot, onder Care-a-Lot valt ook de Voor Elkaar Loterij) verwerkt jouw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy statement informeren we je graag over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Ons statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief o.a. radio, televisie, internet en print) van de Fair Share Loterijen. We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement. We adviseren je daarom om deze regelmatig te controleren om te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Over Fair Share Nederland 
De Lot of Happiness Loterij en Care-a-Lot Loterij (onder Care-a-Lot valt ook de Voor Elkaar Loterij) vallen samen onder de loterij vergunning van Fair Share Nederland (hierna ‘Fair Share’). De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit. Fair Share Nederland BV is gevestigd aan de Gietijzerstraat 54, 3534 AV Utrecht.
Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)?
Fair Share Nederland is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit betekent dat Fair Share Nederland verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Fair Share Nederland is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen van:
 • de Lot of Happiness loterij, waaronder www.lotofhappiness.nl;
 • de Care-a-Lot loterij, waaronder www.care-a-lot.nl;
 • de Startlot, waaronder www.startlot.nl.


 Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer je deelnemer wordt in één van onze loterijen verzamelen wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en gegevens met betrekking tot betalingen en de goede doelen of projecten waaraan je bijdraagt. We leggen gegevens vast over deelname en registreren ook deelnamedetails bijvoorbeeld het aantal loten waarmee je speelt of als je een prijs hebt gewonnen en welke prijs. Om je van dienst te kunnen zijn maken we een aantekening als je informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt.
In aanvulling op de Persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Fair Share, kunnen we aanvullende Persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Fair Share Nederland kan ook persoonsgegevens ontvangen over jouw bezoek aan joint promotion- of campagnewebsites, of aan websites van partners of derden. Vanzelfsprekend alleen nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven.
Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?
A. Deelname
Wij hebben jouw gegevens nodig om je te kunnen laten deelnemen in de loterij. We leggen jouw gegevens vast voor:
 • Het verwerken van een aanmelding als loterijspeler
 • Het voeren van een deelnemersadministratie
 • Deelname aan een winactie of ander promotioneel kansspel 
 • Het incasseren van inleggelden, uitbetalen van prijzen en verstrekken van cadeaus
B. Marketing, validatie, service, analyse en fraudepreventie
We verwerken jouw gegevens voor marketing, validatie, service, analyse en fraudepreventie. We leggen jouw gegevens vast voor:
 • Klantenservice: Om je goed van dienst te kunnen zijn, is onze klantenservice via meerdere kanalen bereikbaar. Je kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of ons een (persoonlijk) bericht sturen via onze websites. We maken aantekeningen van de gesprekken die we met je voeren en/of kunnen deze opnemen. Dit zodat we je een volgende keer nog beter kunnen helpen en we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij zullen je nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens met ons te delen. 
 • Marketing en profilering: We proberen de inhoud van de nieuwsbrief, de website en onze andere communicatiemiddelen aan te laten sluiten bij jouw voorkeuren. Als je hebt aangegeven mee te spelen voor een specifiek doel of project kunnen we je ook hierover informeren. We houden het uiteraard ook bij als je hebt aangegeven niet meer door ons benaderd te willen worden, om je uit te sluiten van onze communicatie. Meer hierover lees je onder het kopje personaliseren.
 • Beveiliging: misbruik en fraude opsporing, waaronder inbegrepen het voorkomen dat iemand die onder bewind is gesteld wordt benaderd of kan gaan deelnemen aan onze loterijen;
 • Kwaliteitscontrole: Het is mogelijk dat telefonische gesprekken met onze in – en outbound klantenservice worden opgenomen. Deze opnames zullen uitsluitend worden gebruikt voor interne doeleinden, zoals het verbeteren en optimaliseren van onze service;
 • Validatie en verrijking: We kunnen jouw gegevens uitwisselen binnen onze dochtermaatschappijen. In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door Fair Share worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze gegevens actueel. 
C. Online en telefonische benadering
Als je deelnemer wordt in de loterij geven wij aan dat we je e-mailadres en telefoonnummer kunnen gebruiken om je per e-mail, online bv via (social) media en telefonisch op de hoogte te houden van uitslagen, acties en de goede doelen of projecten die jij steunt. Je kunt je hiervoor bij registratie afmelden of op ieder later moment, bijvoorbeeld via de afmeldlink in onze nieuwsbrief.
Met toestemming kunnen we de volgende gegevens verwerken:
 • Om onze nieuwsbrief toe te sturen of je te benaderen via social media
 • Om je telefonisch te benaderen
 • Om cookies te plaatsen en gericht online te kunnen adverteren


Grondslagen voor de verwerking

Om jouw gegevens op deze wijze te mogen gebruiken, moet de verwerking gebaseerd zijn op één van de grondslagen uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor Fair Share zijn dit:
 • Toestemming (artikel 6a AVG): we vragen jouw toestemming als dit noodzakelijk is bijvoorbeeld voor het toesturen van e-mail of het plaatsen van cookies
 • Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6b AVG): op basis van deze grondslag verwerken we persoonsgegevens om uitvoering te geven aan jouw deelname in de loterij of aan een winactie.
 • Wettelijke verplichting (artikel 6c AVG): bijvoorbeeld de verplichting tot het bewaren van onze financiële administratie
 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6f AVG): dit is van toepassing wanneer we je gegevens verwerken voor marketing, service, analyse en fraudepreventie.

 

We gebruiken je gegevens om te kunnen personaliseren

Wij maken, bij de verwerking van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen dit doen door een webpagina speciaal voor je aan te passen of door jouw persoonlijke aanbiedingen toe te sturen via bijvoorbeeld e-mail.
Fair Share Nederland streeft er naar je zo relevant en persoonlijk mogelijk te benaderen. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren we beschikbare (persoons)gegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen en de contactdruk te beperken. Dit kan ook door het combineren van en met data afkomstig uit verschillende cookies. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt. Er worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen.
Voor personalisering kunnen de volgende (persoons)gegevens, in wisselende samenstellingen, worden gecombineerd, geanalyseerd en gesegmenteerd:
 • Transactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit transacties tussen Fair Share Nederland en u. Denk hierbij aan gegevens of je deelnemer bent van Fair Share Nederland, het aantal loten dat je hebt afgenomen en met welk adres of welke adressen je meespeelt of hebt meegespeeld. Hieronder vallen ook de cadeaus die je uitkiest in de webshops.
 • Facebook Custom Audiences: door middel van Facebook Custom Audiences, kunnen er aan je op Facebook (mits je gebruik maakt van Facebook) gepersonaliseerde advertenties getoond worden. Gegevens worden altijd gehasht naar Facebook verzonden om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen en er wordt nooit meer verzonden dan een e-mailadres. 
 • Demografische gegevens: algemene gegevens die Fair Share Nederland inkopen bij andere bedrijven. Het gaat hier niet om persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld om gegevens op wijkniveau. Demografische gegevens kunnen worden gekoppeld aan een individu, waardoor het wel persoonsgegevens worden;
 • Gedragsgegevens: persoonsgegevens die Fair Share Nederland verwerkt over jouw gedrag, zoals jouw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit jouw surfgedrag op onze websites of apps of doordat je een koppeling hebt gemaakt met een social media-account. Maar ook via onderzoek of gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze Klantenservice. Informatie via trackingcookies verzamelen en gebruiken Fair Share Nederland alleen met jouw toestemming.
 • Interactiegegevens: persoonsgegevens die volgen uit contact tussen jou en Fair Share Nederland. Bijvoorbeeld welke websites en/of apps je hebt gebruikt, met wat voor soort devices je dit doet en andere cookies identifiers. Dit geldt ook voor offline interacties en betreft ook gegevens over hoe vaak er contact is tussen Fair Share Nederland en jou;
Mocht je niet willen dat gepersonaliseerde advertenties door middel van Facebook Custom Audiences worden getoond, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden door telefonisch of per post contact op te nemen met de customerservice van Fair Share Nederland. Let op: het is altijd mogelijk dat er na afmelding nog advertenties van de Lot of Happiness Loterij, Care-a-Lot Loterij of die hieronder vallende Voor Elkaar Loterij op Facebook getoond worden, echter zijn dit dan geen gepersonaliseerde advertenties.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld? 

Dochterondernemingen
We kunnen jouw gegevens uitwisselen binnen onze dochtermaatschappijen voor validatie- en verrijkingsdoeleinden, profilering en marketingdoeleinden.

Partners in een joint promotion
Fair Share Nederland kan met andere partijen gezamenlijk promotionele acties (joint promotions) organiseren. Fair Share Nederland kan bijvoorbeeld samen met een derde partij een online prijsvraag aanbieden. Indien je deelneemt aan een joint promotion worden persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld jouw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer). De partijen die de joint promotion aanbieden zijn zelfstandig verantwoordelijk(e) voor de doeleinden waarvoor en de manier waarop zij deze persoonsgegevens verwerken.

Beneficianten
Als je in onze loterijen meespeelt, steun je daarmee een goed doel of meerdere goede doelen. We kunnen de goede doelen waarvoor jij meespeelt in de loterij jouw adresgegevens verstrekken zodat zij jou per post kunnen informeren over hun werk. We kunnen je bij je registratie ook vragen of het goede doel dat jij steunt met je deelname ook contact met jou mag opnemen per e-mail. Hiervoor vragen we altijd je toestemming. Als je hiermee instemt dan verstrekken we jouw e-mailadres aan het goede doel. Het goede doel is dan zelf verantwoordelijk voor de verdere e-mailcommunicatie met jou.
In sommige gevallen organiseren wij samen met een goed doel de loterij. In dit geval zijn Fair Share en het goede doel beiden verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Fair Share gebruikt jouw gegevens dan om je deelname in de loterij mogelijk te maken. Het goede doel gebruikt jouw gegevens om met je te communiceren.

Verwerkers
Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Een verwerker kan bijvoorbeeld zijn een financiële dienst die de betaling op de website faciliteert, een logistieke partij die het vervoer van onze prijzen op zich neemt of een reclamebureau dat een e-mailcampagne verzorgt.

Autoriteiten
Verder verstrekt Fair Share Nederland persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties of wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).
Verder verstrekken wij jouw gegevens niet aan derde partijen.

Hoe zorgen we voor een vertrouwelijke omgang met je persoonsgegevens?

Fair Share Nederland gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Fair Share Nederland hanteert de ISO 27000-normen, ook wel bekend als de ’Code informatiebeveiliging’. Faire Share Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging of verspreiding of enige andere vorm van misbruik. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. Een beperkte groep medewerkers van Fair Share heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Bewaren

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen zoals we ze eerder in deze privacy statement hebben opgesomd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Gegevens kunnen –geanonimiseerd - eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.

Doorgifte buiten de Europese Unie

Fair Share slaat persoonsgegevens zo veel mogelijk op binnen de Europese Unie. Als dit niet mogelijk is, gebruiken we passende voorzorgsmaatregelen om de overdracht te kaderen (bijvoorbeeld: standaardcontractbepalingen verstrekt door de Europese Commissie).

Jouw rechten: inzage, correctie, verwijdering, verzet en data portabilliteit

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door Fair Share worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien je dit wenst kan je eveneens je contact-, adres en bankgegevens van ons in een machine leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie.
Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail of telefoon aanbieden. Indien je het niet op prijs stelt om informatie over onze loterijen te ontvangen, kun je dit aan ons doorgeven.
Je mag ons ook vragen om je gegevens uit de database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld klant van ons bent geweest vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan jouw verzoek, krijg je van ons uiteraard de reden.
Wil je gebruik maken van één van bovenstaande rechten, stuur dan een e-mail naar:
• info@fairsharenederland.nl
• info@lotofhappiness.nl
Telefoon: 0851303475
• info@care-a-lot.nl
Telefoon: 0851305976
• info@startlot.nl
Telefoon: 0850047385

Overige

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien je van mening bent dat wij niet goed omgaan met je gegevens kan je een klacht indienen bij de privacy toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsoverdracht

Indien Fair Share, onderdelen of activa van Fair Share worden overgedragen aan een derde, zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Fair Share zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

Laatst gewijzigd op
Fair Share Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy Statement. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 29 juli 2021.

Contact
Als je vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt je ons dat laten weten via onze customerservice. Wij helpen je graag verder.
Onze klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag tussen 09:00 tot 16:00 uur.

Lot of Happiness Loterij
Telefoon: 0851303475
Email: info@lotofhappiness.nl
Post: Lot of Happiness, Gietijzerstraat 54, 3534 AV Utrecht

Care-a-Lot Loterij
Telefoon: 0851305976
Email: info@care-a-lot.nl
Post: Care-a-Lot, Gietijzerstraat 54, 3534 AV Utrecht

Startlot Loterij
Telefoon: 0850047385
Email: info@startlot.nl
Post: Startlot Loterij, Gietijzerstraat 54, 3534 AV Utrecht

Cookies

Cookie
Naam Waarom wij deze informatie bewaren Tijd dat cookie wordt bewaard
Lotofhappiness.nl
CookieConsent Cookie die de toestemmingsstatus van de gebruiker opslaat voor het huidige domein. 1 jaar


#SESS Cookie die de gebruikersstatus behoudt voor paginaverzoeken. 1 dag


XSRF-TOKEN Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en de bezoeker. Het zorgt voor veiligheid bij het browsen van bezoekers om te verkomen dat er verzoeken worden vervalst op verschillende sites. 1 dag


_ga Cookie die een unieke ID registreert die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar


_gat Cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te verlagen 1 dag


_gid Cookie een unieke ID registreert die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag


_hjAbsoluteSessionInProgress Cookie wordt gebruikt om te tellen hoe vaak een website door verschillende bezoekers is bezocht. Dit wordt gedaan door een ID toe te wijzen aan de bezoeker, zodat de bezoeker niet twee keer wordt geregistreerd. 1 dag


_hjFirstSeen Cookie wordt gebruikte om te bepalen of de bezoeker de website al eerder heeft bezocht of dat het een nieuwe bezoeker is. 1 dag


_hjid Cookie die een unieke ID instelt voor de sessie. De website kan hierdoor de website gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen voor statistische doeleinden. 1 jaar


_hjid Cookie die een unieke ID instelt voor de sessie. De website kan hierdoor de website gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen voor statistische doeleinden. Blijvend


_hjIncludedInPageviewSample Cookie wordt gebruikt om te detecteren of de gebruikersnavigatie en interacties zijn opgenomen in de gegevensanalyse van de website 1 dag


_hjTLDTest Cookie registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. De cookie wordt gebruikt voor een interne analyse door de websitebeheerder. Sessie


_pk_id# Cookie verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website. Zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. 2 jaar


_pk_ref# Cookie gebruikt door Piwik Analytics Platform om op de verwijzende website te identificeren waar de bezoeker vandaan komt. 6 maanden


_pk_ses# Cookie gebruikt door Piwik Analytics Platform om paginaverzoeken van de bezoeker tijdens de sessie bij te houden. 1 dag


_fbp Cookie wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren. 3 maanden


_gcl_au Cookie wordt gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden


_uetsid Cookie verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om relevantere advertenties te presenteren. De website kan hierdoor ook het aantal keren beperken dat dezelfde advertentie wordt getoond. 1 dag


_uetsid Cookie verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om relevantere advertenties te presenteren. De website kan hierdoor ook het aantal keren beperken dat dezelfde advertentie wordt getoond. Blijvend


_uetsid_exp Cookie bevat de vervaldatum van de cookie met de bijbehorende naam. Blijvend


_uetvid Cookie wordt gebruikt om de bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevate advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 1 jaar


_uetvid Cookie wordt gebruikt om de bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevate advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Blijvend


_uetvid_exp Cookie bevat de vervaldatum van de cookie met de bijbehorende naam. Blijvend


datatrics_customData Cookie verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om relevantere advertenties te presenteren. De website kan hierdoor ook het aantal keren beperken dat dezelfde advertentie wordt getoond. Blijvend


datatricsTouchpointLoaded Cookie detecteerd of de synchronisatie van partnergegevens werkt en momenteel actief is. Deze functie verzendt gebruikersgegevens tussen externe advertentiebedrijven met het oog op gerichte advertenties. Blijvend


poptin_c_visitor Cookie gebruikt in context met pop-up advertentie-inhoud op de website. de cookie bepaalt welke advertenties de bezoeker te zien moet krijgen. Tevens zorgt de cookie ervoor dat dezelfde advertenties niet meer getoond worden dan bedoeld. 29 dagen


poptin_client_id Cookie gebruikt in context met pop-up advertentie-inhoud op de website. de cookie bepaalt welke advertenties de bezoeker te zien moet krijgen. Tevens zorgt de cookie ervoor dat dezelfde advertenties niet meer getoond worden dan bedoeld. Sessie


poptin_every_visit_session Cookie implementeert pop-up advertenties op de website. Sessie


poptin_new_user Cookie implementeert pop-up advertenties op de website. Sessie


poptin_old_user Cookie gebruikt in context met pop-up advertentie-inhoud op de website. de cookie bepaalt welke advertenties de bezoeker te zien moet krijgen. Tevens zorgt de cookie ervoor dat dezelfde advertenties niet meer getoond worden dan bedoeld. 1 dag


poptin_origin_landing_page Cookie implementeert pop-up advertenties op de website. Sessie


poptin_referrer Cookie gebruikt in context met pop-up advertentie-inhoud op de website. de cookie bepaalt welke advertenties de bezoeker te zien moet krijgen. Tevens zorgt de cookie ervoor dat dezelfde advertenties niet meer getoond worden dan bedoeld. 1 dag


poptin_session Cookie implementeert pop-up advertenties op de website. 1 dag


poptin_user_id Cookie gebruikt in context met pop-up advertentie-inhoud op de website. de cookie bepaalt welke advertenties de bezoeker te zien moet krijgen. Tevens zorgt de cookie ervoor dat dezelfde advertenties niet meer getoond worden dan bedoeld. 1 jaar


accept_cookies Cookie is niet geclassificeerd 179 dagen
Google-analytics.com
Collect Cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar Google Analytics te sturen. De cookie volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Sessie
Tr.datatrics.com
https://tr.datatrics.com/ Cookie wordt gebruikt om meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Sessie
T.co
i/adsct Cookie wordt door Twitter.com gebruikt om het aantal bezoekers te bepalen dat de website bezoekt via Twitter-advertentie-inhoud. Sessie
Ads.linkedin.com
Lang Cookie die onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van de website Sessie


Collect Cookie verzamelt gegevens over gebruikersgedrag en interactie om de website te optimaliseren en advertenties op de website relevanter te maken. Sessie
Twitter.com
personalization_id Cookie is ingesteld door Twitter zodat de bezoeker de inhoud van de website kan delen op zijn/haar Twitter-profiel. 2 jaar
Api.datatrics.com
PIWIK_SESSID Cookie wordt gebruikt door Piwik Analytics Platform om de sessiestatus van de bezoeker te behouden voor alle paginaverzoeken. Sessie
Vimeo.com
Vuid Cookie verzamelt de gegevens over de bezoeken van de bezoeker aan de website, zoals welke pagina's de bezoeker leest. 2 jaar
Google.com
ads/ga-audience Cookie die wordt gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk tot klanten zullen converteren, opnieuw te binden op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites. Sessie


pagead/1p-conversion/# Cookie is niet geclassificeerd Sessie


pagead/1p-user-list/# Cookie die bijhoudt of de gebruiker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de gebruiker tussen sites navigeert. Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingsvergoedingen tussen websites. Sessie


pagead/landing Cookie verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om relevantere advertenties te presenteren. De website kan hierdoor ook het aantal keren beperken dat dezelfde advertentie wordt getoond. Sessie
Adsymptotic.com
d/px Cookie verzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website. Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoekers. Sessie
Bing.com
MUID Cookie wordt gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID over Microsoft-domeinen te synchroniseren. 1 jaar
Doubleclick.net
test_cookie Cookie die wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker de cookies ondersteunt. 1 dag


IDE Cookie wordt gebruikt door Google Doubleclick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder. Het doel is om de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de grbuiker te presenteren. 1 jaar


pagead/landing Cookie verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om relevantere advertenties te presenteren. De website kan hierdoor ook het aantal keren beperken dat dezelfde advertentie wordt getoond. Sessie


pagead/viewthroughconversion/724406068 Cookie is niet geclassificeerd. Sessie
Linkedin.com
AnalyticsSyncHistory Cookie wordt gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met analyseservice van derden. 29 dagen


bcookie Cookie wordt gebruikt door LinkedIn voor het volgen van het gebruik van embedded services 2 jaar


bscookie Cookie wordt gebruikt door LinkedIn voor het volgen van het gebruik van embedded services 2 jaar


Lang Cookie ingesteld door LinkedIn wanneer een webpagina een ingesloten "Volg ons"-button bevat. Sessie


li-sugr Cookie verzamelt gegevens over gebruikersgedrag en interactie om de website te optimaliseren en advertenties op de website relevanter te maken. 3 maanden


Lidc Cookie wordt gebruikt door LinkedIn voor het volgen van het gebruik van embedded services 1 dag


UserMatchHistory Cookie wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 29 dagen
Youtube-nocookie.com
Consent Cookie wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor de AVG-conformiteit van de website. 5974 dagen


yt.innertube::nextId Cookie registreert een unieke ID om statistieken bij te houden welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Blijvend


yt.innertube::requests Cookie registreert een unieke ID om statistieken bij te houden welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Blijvend


yt-remote-cast-available Cookie slaat voorkeuren op van de videospeler van de gebruiker met behulp van ingesloten Youtube-video Sessie


yt-remote-cast-installed Cookie slaat voorkeuren op van de videospeler van de gebruiker met behulp van ingesloten Youtube-video Sessie


yt-remote-connected-devices Cookie slaat voorkeuren op van de videospeler van de gebruiker met behulp van ingesloten Youtube-video Blijvend


yt-remote-device-id yt-remote-device-id Cookie slaat voorkeuren op van de videospeler van de gebruiker met behulp van ingesloten Youtube-video Blijvend


yt-remote-fast-check-period Cookie slaat voorkeuren op van de videospeler van de gebruiker met behulp van ingesloten Youtube-video Sessie


yt-remote-session-app Cookie slaat voorkeuren op van de videospeler van de gebruiker met behulp van ingesloten Youtube-video Sessie


yt-remote-session-name Cookie slaat voorkeuren op van de videospeler van de gebruiker met behulp van ingesloten Youtube-video Sessie
Facebook.com
Tr Cookie wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Sessie
De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit.
logo-one_community
Sitemap

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen